MANIFESTACIÓN CONTRA A VIOLENCIA URBANÍSTICA: NON AO PXOM DE VIGO

pxom-red.jpg

SÁBADO 15 DE DECEMBRO ÁS 18:00
MANIFESTACIÓN
NA RÚA DO PRÍNCIPE (FRONTE AO MARCO)

CONVOCA REDE A RÍA NON SE VENDE

MANIFESTO

Sete anos de redacción e tramitación do PXOM de Vigo revelan a incultura territorial, a oligarquía planificadora e a falta de ética social e ambiental dos sucesivos Gobernos Municipais, dos grupos de presión económica que integran o Consello Sectorial de Urbanismo e do propio equipo redactor do Plan. A consecuencia é un monstro urbanístico que ameaza o tecido económico, o patrimonio natural, a equidade social, o patrimonio cultural e os sinais de identidade de Vigo, das Rías Baixas e de toda Galicia. A xestión irresponsable da Xunta de Galicia permite que este monstro siga vivo e vaia ser sometido a unha nova aprobación provisional polo Concello en decembro de 2007, coa intención de que a Xunta outorgue a súa aprobación definitiva en xaneiro de 2008. O resultado deste proceso é o seguinte:
Ler máis

Advertisement

AS RÍAS BAIXAS RESERVA DA BIOSFERA

foto-0.jpg

COMUNICADO DE “A RÍA NON SE VENDE”

Ante a noticia de que a Xunta de Galicia estuda a posibilidade de declarar como reserva da biosfera ás Rías Baixas manifestamos:

A proposta baséase nun documento subscrito por persoal facultativo da Universidade de Vigo, do Instituto Español de Oceanografía e do CSIC.

Foi elaborado pouco antes das datas electorais autonómicas do 2005 e asumido polo PSdG no programa electoral co que se presentou ás mesmas, que se fixo público o 10 de agosto de 2004 na Illa de Arousa.

Pasados máis de tres anos (nos que o documento orixinal sufriu diversas modificacións, engadidos, recortes, interpretacións, etc.) a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente, pretende agora presentalo no escaparate como “colofón” á súa hipotética política de “sustentabilidade” de “unha zona sobreexplotada e saturada urbanisticamente” como é a Ría de Vigo.

Sorprende que por parte dos responsables da Xunta se fale de “política de sustentabilidade” cando non resolveron cuestións fundamentais, a nivel ambiental:

As depuradoras funcionan mal ou non funcionan pero se permíte que aos dous lados da ría se pretenda incrementar a construción de urbanizacións carentes de sentido e de necesidade; increméntase tamén a ocupación das ribeiras coa instalación de portos deportivos e non se pon freo á costrución de recheos, privatizando e artificializando a costa; nada se fai por rescatar concesións de ducias de industrias e talleres que ocupan de xeito totalmente inxustificado a franxa litoral, pero si se constrúen e proxectan paseos marítimos que incumpren a lexislación de costas.

Os espazos teoricamente protexidos pola Rede Natura 2000 permanecen en total abandono. A Foz do Miñor, na Ramallosa, está pechada ao marisqueo desde hai case dous anos polos seus elevados niveis de contaminación por augas fecais. A Enseada de San Simón é un rosario desas industrias mal situadas, de depuradoras deficientes e, o que é peor, de proxectos delirantes. Tanto como o dragado e recheo de 7.000 m2 que está a realizar alí unha empresa transnacional (Pescanova), ou o de 10.000 m2 proxectado en Rande, cun pantalán de 6.000 m2 de superficie, 225 m de lonxitude e 100 m. de avance sobre o mar para atraque de buques de transporte. Ou a ampliación ate 34.000 m2 da piscifactoría de Punta dos Castros en Nerga, presente no Plan Galego de Acuicultura, a menos de 750 m do LIC Costa da Vela e situado en terreo de protección de espazos naturais segundo as normas subsidiarias provinciais.

E isto por cinguirnos só á Ría de Vigo onde ademais, coa nova Rede Galega de Espazos Protexidos, centos de Hectáreas perden toda a súa anterior protección ambiental.

É evidente que, como eles mesmos recoñecen, se pretende aproveitar a celebración do Congreso Mundial de Reservas da Biosfera que se celebrará en Madrid o próximo febreiro de 2008, para dar a coñecer o seu plan, e así, rendibilizalo politicamente.

Asumimos, e facemos nosa, a declaración de que as Rías están sobrexplotadas e saturadas urbanisticamente, e por iso solicitamos:

Que se desenvolvan “de verdade” plans de saneamento das Rías.

Que se constrúan cantas depuradoras sexan necesarias -non macrodepuradoras- nas vertentes naturais, coa imprescindible separación de pluviais, fecais e industriais.

Que os plans urbanísticos cumpran con seriedade coas estipulacións da Lei 9/2006 , de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, o que leva, no caso de Vigo, á redacción dun novo PXOM acorde coa devandita Lei.

Que o Plan de Utilización dos Espazos Portuarios da Zona de Servizo do Porto de Vigo, a redactar e tramitar, cumpra coas estipulacións da citada Lei 9/2006.

Que a Xunta cumpra, e faga cumprir, a lexislación vixente e que os informes que emitan os seus responsables sexan respectados e tidos en conta. Algo que non ocorre no caso do pretendido porto deportivo en “O Salgueirón”, Cangas, que conta cun informe, preceptivo e vinculante, negativo, do que a administración central fai caso omiso.

A RÍA NON SE VENDE loitará, con paixón e perseveranza, para que as rías galegas sexan declaradas Reserva da Biosfera de xeito conxunto con todos aquell@s que, honestamente, o propoñan.

A RÍA NON SE VENDE E A AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

foto1161.jpg

20/11/07
REUNIÓN COAS CONSULTORAS CONTRATADAS
POLA AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

Convocados por Beatríz Colunga, xefa de Planificación e Infraestructuras da Autoridade Portuaria de Vigo, representantes deA RÍA NON SE VENDE, rede de colectivos veciñais e ecoloxistas pola defensa medioambiental da ría de Vigo, acudemos o martes 20 de novembro ás oficinas da Autoridade Portuaria co obxectivo de darlle a coñecer a nosa visión ás empresas que estan a realizar un estudo consultivo sobre os usos portuarios .

Ao inicio da reunión, os representantes dos colectivos fixemos a nosa presentación, algo que tamén fixeron os representantes das empresas consultoras, que son PETRA e TTU. Para a nosa sorpresa, ningún dos representantes da APV foi quen de facer outro tanto. Por compañeiros que os coñecían sabemos que os autores da descortesía responden ós nomes de Luis Lara Rubido (Director da Autoridade Portuaria), José Luis de Luis (Xefe do Departamento de Xestión de Dominio Público)e a xa citada Beatriz Colunga. Tamén estaba alí unha secretaria (ou algo así) que tomaba notas.
Como é sabido, o anterior Plan de Usos posto a exposición pública o pasado setembro foi obxecto de numerosas alegacións que facían especial fincapé na total e absoluta conculcación da lexislación portuaria e medioambinetal vixentes a nivel estatal e europeo.
Os representantes de A RÍA NON SE VENDE manifestamos de entrada que é aí, nesas alegacións, onde dunha maneira máis completa e clara poden atopar as nosas posturas, reivindicacións e opinións.
Por parte das consultoras díxose que a convocatoria, auspiciada pola APV, se realizaba co fin de escoitar cantas propostas puidésenselles formular para elaborar un ditame que conducira á redacción dun novo Plan viable.
Recoñeceron o seu descoñecemento da real e auténtica problemática da situación á que se enfrontaban, pretendendo transmititir a súa imparcialidade e independencia dicindo que non consultaran as alegacións que se presentaron ao PUEPZSPV co fin -segundo eles- de emitir un xuízo xusto e non mediatizado.
Tomaron nota das diversas intervencións e recoñeceron que o ditame que eles puidesen emitir non era, de ningún xeito, vinculante e que descoñecian incluso se se ía facer público.
Por parte dos representantes de A RÍA NON SE VENDE púxose de manifesto, sobre todo, a obrigación da APV de respectar as estipulacións das vixentes Leis 27/1992, de Portos do Estado e da Mariña Mercante, a 48/2003, de réxime ecónomico e de prestación de servizos dos portos de interese xeral e, consecuentemente, do contemplado nas mesmas no referente á imprescindible e ineludible avaliación do impacto ambiental de todas e cada unha das obras a proxectar e realizar no ámbito portuario, e da obrigatoria avaliación estratéxica que precisará o propio Plan de Usos, tal como esixe a lei 9/2006.
Chamouse a atención sobre a necesaria visión da Ría como un conxunto no que non só se realizan actividades portuarias, senón que representa un complexo ecosistema natural no que teñen lugar diferentes actividades sociais, deportivas, turísticas, extractivas e productivas, dando emprego directo a máis de 7.000 persoas que traballan na acuicultura, a pesca e o marisqueo. Un ecosistema exposto á intensa presión da numerosa poboación das súas ribeiras.
Púxose de manifesto a reiterada conculcación da lexislación portuaria vixente nos casos da enseada de San Simón (Rede Natura 2000), da zona de Teis, da zona central do porto de Vigo (o inexistente, nunca tramitado e nunca aprobado “Abrir Vigo ao mar”, o ilegal concurso de transformación da área central do porto), a barbaridade do “Recheo de Bouzas”, e sobre todo, a constatación da ocupación espuria do 90% do territorio portuario por empresas e entidades que de ningún xeito poden xustificar a súa localización no mesmo.
Resaltouse o paradigmático feito de que unha empresa multinacional presuma de ocupar 250.000 m2, reclame necesitar 130.000 m2 máis, (atrevéndose a condicionar a tramitación do PUEP e a esixir a ampliación da liña de atraque en Bouzas) e que ademais se lle constrúan silos para o almacenamento dos seus produtos, cando non é concesionaria de un só metro cadrado portuario e, consecuentemente, non paga nin un céntimo de euro por iso.
Ante a reiterada conculcación da legalidade manifestouse que, de forma inmediata, procederemos a solicitar a execución de derriba do edificio onde se sitúan as oficinas da Xunta de Galicia, e máis á inmediata presentación dun procedemento contencioso-administrativo contra o edificio de “A Laxe” promovido polo Consorcio da Zona Franca de Vigo; anunciamos tamén outro procedemento contencioso-administrativo contra a APV pola apropiación indebida dos terreos malfadadamente aterrados polo Concello de Vigo, en Bouzas.

No referente a Bouzas tamén se falou de retirar os pantaláns da darsena, algúns deles de clara situación ilegal por estar a menos de 200 m dunha praia, de retirar as naves de oficinas da Zona Franca e de retirar esa parte do recheo para recuperar medioambientalmente a zona e o banco marisqueiro alí soterrado.

Tamén se fixo referencia ao necesario control que a Autoridade Portuaria, como administración responsable, ten que exercer sobre as empresas concesionarias, tanto no seu uso adecuado do dominio público como do necesario respecto medioambiental, falándose en concreto de determinadas malas prácticas dos asteleiros que deberan ser suprimidas.

Deixóuselles como documentación un resume da anterior entrevista co Presidente do Porto, Xesús Paz, un escrito co resume dos puntos que consideramos que hai que ter ineludiblemente en conta na redacción dun Plan de Usos, as alegacións presentadas no seu día polos colectivos e un estudio de 15 puntos negros medioambientais na ría, tanto da xurisdicción da Autoridade Portuaria como non.

Presentación de ‘GALIZA NON SE VENDE’

arnsv1.jpg

Vieiros 16/11/2007

‘GALIZA NON SE VENDE’ PRESÉNTASE CON DURAS CRÍTICAS AO BIPARTITO

A rede “Galiza non se vende”, que agrupa a máis de sesenta colectivos ecoloxistas, sociais e veciñais de todo o país presentouse publicamente este venres.
“Desamparados”, “desprotexidos”, “defraudados”. Cun rotundo “quedamos sen espazos de oposición” os colectivos que conforman a rede Galiza non se vende resumiron os dous anos de goberno bipartito, ao que acusaron de defender un “modelo enerxético depredador, en contra dos intereses dos cidadáns”. Galiza non se vende sitúa entre os principais problemas do país o plano acuícola elaborado pola Xunta, a Lei de Minaría, a Lei de Portos Deportivos, o urbanismo salvaxe, a destrución do entorno provocada polos parques eólicos, ou a contaminación xerada polas centrais térmicas. E esixe un modelo de desenvolvemento distinto, así coma un cambio nos modelos de participación, de xeito que a cidadanía gañe en capacidade de decisión.
Ler máis

Galicia Hoxe 16/11/2007

NACE A REDE ‘GALIZA NON SE VENDE’ PARA LOITAR CONTRA A DESFEITA SALVAXE DO PAÍS

Fundada por máis de 60 colectivos, critica o “abandono traidor dos partidos que agora mandan, non gobernan”
Loitar contra a destrución sistemática do país e reivindicar o dereito da cidadanía a decidir sobre o seu territorio. Con este dobre obxectivo nace a Rede Galiza non se Vende, unha plataforma horizontal e independente, integrada por máis de 60 colectivos cidadáns que loitan contra algún tipo de actuación na súa contorna que leva á unha sobreexplotación dos recursos e á destrución do medio e que foi presentada onte en Santiago. Herdeira da Rede Litoral Vivo, nada hai un ano para protestar contra a depredación da costa, Galiza non se Vende amplíase a todos aqueles que sofren algunha agresión en calquera punto da xeografía, deixando fóra a partidos políticos e sindicatos.
Ler máis

GZnación 16/11/2007

O NOVO COLECTIVO “GALIZA NON SE VENDE” FAISE GRANDE PARA DEFENDER O MEDIO AMBIENTE GALEGO A TRAVÉS DA ACCIÓN SOCIAL

Máis de 60 colectivos en defensa do medio ambiente e o desenvolvemento sostíbel agrúpanse baixo un mesmo nome para loitar contra o “terríbel ritmo de destrución do territorio galego”
Un nacemento para a loita contra unha “economía depredadora”, a creación de “sinerxias que permitan mellorar a capacidade de presión sobre os gobernos e empresas” e para aumentar a “sensibilización social e participación activa”. A plataforma “Galiza non se vende” inauguraba esta mañá a súa presenza na vida pública cunha nova nomenclatura baixo a cal se agochan unha morea de colectivos de todo o país.
Ler máis

PORTO DEPORTIVO DE PUNTA LAGOA

foto1131.jpg

07/11/07

Voces polo Litoral de Teis

BOAS NOVAS:

SENTENCIA FAVORABLE

Desde que se formulou o proxecto de construción do porto deportivo na praia da Lagoa, na Guía, o colectivo Voces polo Litoral de Teis opúxose a súa realización. Entre outros motivos porque as súas construcións en terra eran incompatibles coa ordenación do territorio prevista para esta zona costeira.

Os promotores do tal porto deportivo realizaron sen licenza varias construcións, que agora van ter que derrubar, pois a sentencia da xuíza Mª Dolores López López ao contencioso administrativo, con data 7 de novembro de 2007, acaba de fallar que as naves feitas por Astilleros y Construcciones Lagoa S.A., presidida por Manuel Fernández de Sousa (presidente tamén de Pescanova) son ilegais e teñen que ser demolidas.

Neste contencioso-administrativo estabamos persoados como colectivo, porque se a cidadanía non defende o mar, a terra e o aire, que son de todos e todas, as nosas institucións e políticos non o farán .

Por suposto xa contamos con que van a apelar ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero esta resolución xudicial é para nós unha moi boa noticia.